Llámenos
Contáctenos

Laboral

Conscients que una adequada gestió dels recursos humans constitueix un dels elements essencials en l’èxit d’una organització empresarial, el nostre despatx disposa d’un actiu i experimentat Departament de Dret Laboral. També, el nostre equip d’advocats es troba permanentment al dia de totes les novetats que es produeixen en la legislació laboral i que afecten directament als nostres clients als quuals mantenim degudament informats de qualsevol canvi que es pugui produir. Les 5 primeres empreses a qui presta assessorament sumen més de 15.000 treballadors.

Contractació de treballadors

Assessorament a les empreses en la formalització de contractes de treball. Modalitats de contractes més adequats per a cada treballador i elaboració de clàusules especials i de blindatge per a alts directius. Acompanyament legal a l’empresa en qualsevol problemàtica que pugui sorgir respecte als contractes de treball i les seves particularitats.

Actuacions davant la inspecció de treball i l’administració laboral

Assistència en actes davant la Inspecció de Treball tant per infraccions com per sancions en l’àmbit sociolaboral (contractacions, seguretat social, prevenció de riscos laborals, etc.) i davant l’Administració laboral (Institut de la Seguretat Social, Institut Nacional d’Ocupació, Conselleria del Treball, etc.).

Seguretat Social

Assistència davant els organismes de la Seguretat Social. Assessorament en assumptes relacionats amb la Seguretat Social (baixes, altes, autònoms, règim general, règim de classes passives, maternitats, jubilacions, etc.). Representació i defensa en processos judicials referents a assumptes relacionats amb la Seguretat Social.

Expedients d’acomiadament individual i col·lectiu (ERO)

Assessorament i defensa en acomiadaments individuals. El nostre equip d’advocats té una àmplia experiència en l’assistència a conciliacions i a judicis representant a les empreses i negociant acords amb els treballadors.

Alhora, assessorem en les negociacions d’Expedients de Regulació d’Ocupació, en el marc d’empreses en situació de concurs de creditors o de situacions de reestructuració empresarial.

Due diligence sociolaboral

La funció d’una auditoria laboral i due diligence és la d’analitzar el risc empresarial mitjançant una anàlisis que verifiqui que l’empresa compleix en tot moment amb la legislació sociolaboral vigent i les pràctiques usuals establertes en cada moment.

Procediment laboral

Representem i assistim davant totes les institucions laborals, tant Jutjats i Tribunals com Inspecció de Treball, conciliacions, Tresoreria de la Seguretat Social, etc

Defensem els interessos dels nostres patrocinats en tota mena de processos judicials, incloent-hi disputes relatives a personal directiu, reclamacions de danys i perjudicis, acomiadaments, demandes per discriminació i assetjament, sancions administratives, conflictes col·lectius, etc.

Polítiques de recursos humans i retribució

Orientem i col·laborem amb les empreses a construir unes polítiques de recursos humans i de retribució a mesura de l’estructura, possibilitats i objectius, coneixent des de dins el seu funcionament i donant la màxima rigurositat al nostre treball des del punt de vista sociolaboral.

Negociació col·lectiva

Participem en la negociació de convenis col·lectius donant compliment a les exigències de la llei laboral i coneixent tots els mecanismes per dur-les a terme tenint en compte sempre les necessitats de l’empresa.

Implicacions laborals en els processos de reestructuració empresarial

Els processos de reestructuració impliquen sovint processos d’extinció de contractes de treball. El nostre despatx és conscient de que aquests processos s’han d’executar de la manera més efectiva.

Estudi d’estats financers i plans de viabilitat

Examinem l’estat financer actual i les previsions econòmiques futures a curt i llarg termini de l’empresa. Això resulta primordial per la justificació d’acomiadaments objectius individuals i col·lectius en els quals s’ha de raonar fins al detall les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives per les quals es produeixen els mateixos. També, estudiem totes les possibilitats per garantir la viabilitat de l’empresa en el temps amb alternatives a l’acomiadament com la suspensió de contractes o la reducció de jornada.

Alta direcció

Dissenyem, negociem i redactem contractes de personal d’alta direcció adaptats a les necessitats del directiu o de l’empresa. Oferim la nostra àmplia experiència com a assessors experts en la redacció, negociació i aplicació de contractes de personal d’alta direcció, incloent-hi assessorament a l’òrgan d’administració sobre implicacions derivades del nomenament.

Prevenció de riscos laborals

Assessorem sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. Prestem assessorament a l’empresa des del moment en què ocorre l’accident, prestant assistència en procediments sancionadors davant la Inspecció de Treball i al llarg dels procediments de responsabilitat empresarial penal i laborals derivats d’accidents de treball.

Advocats d’Àrea

Lucía
Purcalla

Eduard
Comas

Contacti’ns

Si té qualsevol pregunta o necessita més informació, si us plau, no dubti a contactar-nos.

Àrees d’especialitat

Contacti’ns

Si té qualsevol pregunta o necessita més informació, si us plau, no dubti a contactar-nos.

 

 

 

Les nostres oficines

Córcega 270, ático
(esquina Balmes)
08008 Barcelona

27, Rue du Pont Neuf
75001, Paris

Membres de la xarxa notarial francesa Groupe Monassier composta per més de 180 notaris i 750 col·laboradors